Międzynarodowy Kurs Pianistyczny
  • English
  • Polish
  • Chinese

profesorowie:

prof. Josef StompelJÓZEF STOMPEL - urodził się 4 lipca 1933 roku w Świętochłowicach. Studiował w klasie fortepianu Wandy Chmielowskiej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, kończąc studia w 1959 roku dyplomem z wyróżnieniem. Umiejętności pianistyczne doskonalił w Salzburgu pod kierunkiem Brunona Seidlhofera. Józef Stompel jeszcze jako student zdobywał laury m in. na Ogólnopolskim Konkursie Mozartowskim, Międzynarodowym Konkursie im. Enescu w Bukareszcie. W 1960 roku artysta uzyskał wyróżnienie na VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

Profesor Józef Stompel dzieli swoje życie zawodowe pomiędzy występy artystyczne i pracę pedagogiczną. Jako wybitny pianista jest zapraszany do udziału w renomowanych festiwalach takich jak m.in. "Warszawska Jesień", Chopinowski w Dusznikach Zdroju, Mariańskich Łaźniach, Antoninie oraz Pianistyki Polskiej w Słupsku. Dwukrotnie koncertował w nowojorskiej Carnegie Hall, gdzie prezentował utwory polskich kompozytorów: Paderewskiego, Szymanowskiego i Chopina. Wielką pasją artysty jest odkrywanie niesłusznie zapomnianych kompozycji polskich kompozytorów. Profesor Stompel wykonuje je na estradach koncertowych i nagrywa dla radia, telewizji, a także na płyty. To dzięki niemu zabrzmiały po raz pierwszy, lub ponownie po wielu latach, dzieła fortepianowe m.in. Bolesława Szabelskiego, Józefa Talarczyka, Jerzego Gablenza, Zygmunta Stojowskiego, Witolda Friemanna oraz kompozycje najnowsze w tym Romualda Twardowskiego, Krzysztofa Baculewskiego, Edwarda Bogusławskiego, Jana Wincentego Hawela, Józefa Świdra i innych. Z dokonanych nagrań prof. Stompel ceni sobie szczególnie płyty z utworami solowymi Władysława Żeleńskiego (Polskie Nagrania) oraz utwory Chopina i Gershwina nagrane dla wytwórni Classicord.

Działalność pedagogiczną rozpoczął w 1966 r. w PWSM w Katowicach (obecnie Akademii Muzycznej). Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Fortepianu. W latach 1979-84 był dziekanem Wydziału Instrumentalnego, przez dwie kadencje pełnił funkcję Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach (1996-2002). Jego studenci i uczniowie otrzymali szereg nagród i wyróżnień na Konkursach Pianistycznych w kraju i za granicą. Profesor Stompel prowadzi kursy mistrzowskie w Belgii, USA, Urugwaju, Japonii, Korei i Kanadzie. Zasiada w jury konkursów pianistycznych w wielu krajach świata. Był jurorem XIV oraz XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Dwukrotnie został wyróżniony Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki Pierwszego stopnia. Ostatnio przyznano profesorowi Medal Edukacji Narodowej. Jest także Honorowym Obywatelem rodzinnego miasta Świętochłowice. W 2005 roku został powołany do Rady Programowej NIFC.