Międzynarodowy Kurs Pianistyczny
  • English
  • Polish
  • Chinese

profesorowie:

prof. Grzegorz KurzyńskiGRZEGORZ KURZYŃSKI - jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Włodzimierza Obidowicza. Ukończył również Królewskie Konserwatorium w Brukseli pod kierunkiem Jean Claude Vanden-Eyndena i prestiżowy Juilliard School of Music w Nowym Jorku, gdzie studiował pod kierunkiem Josepha Kalichsteina i Abbey Simona.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki Rządu Belgijskiego oraz Fundacji Barbary Piaseckiej-Johnson w USA, uzyskał również prywatne stypendium wybitnego pianisty amerykańskiego Malcolma Fragera. Koncerty i recitale w Polsce oraz w Anglii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainie, Luksemburgu, Stanach Zjednoczonych, b. Czechosłowacji, Austrii, Australii, Łotwie, Korei i we Włoszech. Nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne. Juror krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych; kursy mistrzowskie w Polsce, Holandii, Łotwie, Rumunii, Niemczech, Serbii, Izraelu, Islandii. Publikacje i wykłady w Polsce i Europie na temat Europejskich Ram Kwalifikacji, Efektów kształcenia, Modelu kariery akademickiej, Opisów dublińskich i Procesu bolońskiego.

Uczy gry na fortepianie od 1972 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1998-2006). Rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu (2002-2008). Obecnie jest kierownikiem Katedry Fortepianu w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Członek Rady Głównej Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) i AEC Accreditation and Quality Enhancement Committee.