Międzynarodowy Kurs Pianistyczny
  • English
  • Polish
  • Chinese

profesorowie:

prof. Katarzyna Popowa-ZydronKATARZYNA (EKATERINA) POPOWA-ZYDROŃ - polska pianistka pochodzenia bułgarskiego. Studia w zakresie gry na fortepianie ukończyła z wyróżnieniem w 1973 roku w klasie prof. Zbigniewa Śliwińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Gdańsku. Studia podyplomowe odbyła w Hochschule für Musik und darstellende Kunst we Wiedniu, w klasie prof. Alexandra Jennera. Uczestniczyła także w kursach mistrzowskich Susanne Rocha, Dietera Zechlina, i Georgy Seboka. Jest laureatką krajowych konkursów - IV Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Muzyków, II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego oraz półfinalistką DC Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w W-wie w 1975 r. (IV wyróżnienie), Konkursu Pianistycznego w Terni - Włochy w 1975 r. i Konkursu Pianistycznego ARD w Monachium w 1978 r.

Koncertuje w kraju i zagranicą. Jej repertuar obejmuje dzieła od Baroku po muzykę XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Mozarta, Beethovena (m.i. Sonata op.106) Schuberta, Schumanna, Chopina, Debussy'ego, Bartoka i innych. Jej udziałem są także prawykonania polskiej muzyki współczesnej. Pianistka uprawia również w szerokim zakresie kameralistykę - duet fortepianowy, zespoły duetowe ze skrzypcami, wiolonczelą, fletem, zespoły triowe i kwintetowe oraz współpraca z wokalistami, m.i. z Urszulą Kryger, Piotrem Kusiewiczem, Florianem Skulskim i innymi.

W roku 1996 Katarzyna Popowa-Zydroń założyła wraz z kolegami - muzykami Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, które organizuje znane ze swego wysokiego poziomu koncerty kameralne oraz Międzynarodowy Festival "Musica nos unit". Za swą działalność społeczną została odznaczona medalem księcia Mściwoja, przyznawanym przez Radę Miejską. W 2004 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2005 - medal "Gloria artis" oraz Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski.

Katarzyna Popowa-Zydroń od lat związana jest z pedagogiką. Obecnie jest profesorem fortepianu w Akademii Muzycznej w Gdańsku i w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nierzadko prowadzi utalentowanych uczniów w średnich szkołach muzycznych w województwie Pomorskim i Kujawsko-Pomorskim. Jest zapraszana do prowadzenia kursów mistrzowskich w kraju i zagranicą, seminariów dla nauczycieli fortepianu oraz lekcji otwartych i konsultacji. Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wielokrotnie członek jury na konkursach krajowych i zagranicznych. Jej uczniowie zdobywają czołowe miejsca na konkursach pianistycznych w Polsce i zagranicą, prowadzą ożywioną działalność koncertową, a niektórzy z nich z powodzeniem zajmują się pedagogiką, również zagranicą.