Międzynarodowy Kurs Pianistyczny
  • English
  • Polish
  • Chinese

profesorowie:

prof. Monika Sikorska-Wojtacha MONIKA SIKORSKA-WOJTACHA - studia pianistyczne rozpoczęła w PWSM w Łodzi w klasie prof. Władysława Kędry, a ukończyła w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. Bolesława Woytowicza.

Jest laureatką I ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego (1970), IV Konkursu na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina (1972), VII Festiwalu Pianistyki Polskiej (1974). Prowadzi czynne życie koncertowe, występując z recitalami, koncertami symfonicznymi i kameralnymi na terenie kraju i za granicą (m.in. Czechy, Węgry, Ukraina, Francja, Włochy, Niemcy, Japonia). Dokonała wielu nagrań radiowych (w tym archiwalnych) i telewizyjnych. Nagrała płytę z utworami fortepianowymi B. Woytowicza (12 Etiud, 3 Tańce Polskie, 2 Mazurki) dla firmy Acte Prealable. Współuczestniczyła również w nagraniu CD z utworami R. Twardowskiego (Mała Sonata, Muzyka koncertująca).

W repertuarze posiada utwory literatury fortepianowej od muzyki klawesynistów po awangardę. W kręgu jej zainteresowań naczelne miejsce zajmuje twórczość fortepianowa W.A.Mozarta i C.Debussy'ego. Jej szczególnym zainteresowaniem cieszy się również muzyka polska - od twórców ery przedchopinowskiej (M. Szymanowska, F. Dobrzyński) poprzez kompozytorów przełomu XIX i XX wieku (K. Szymanowski, Z. Stojowski) do muzyki współczesnej. W tej ostatniej dziedzinie posiada liczne prawykonania (m.in. I Sonata fortepianowa P. Radko, Concertino na fortepian i orkiestrę smyczkową J. W. Hawela, I i II Sonata A. Hundziaka). Jest pierwszą wykonawczynią, po pół wieku zapomnienia, Koncertu fortepianowego M. Spisaka. Wykonuje również muzykę oratoryjną i kantatową napisaną na fortepian i zespoły wokalne (m.in. „Mała Msza Uroczysta” G. Rossiniego, „Pieśni cygańskie” i "Liebeslieder" J. Brahmsa).

Nie stroni od niekonwencjonalnych form prezentacji muzyki poprzez samodzielne prowadzenie koncertów, w tym również dla dzieci, z którymi potrafi nawiązać znakomity kontakt.

Współpracuje z wieloma muzykami i zespołami kameralnymi (m.in. z Kwartetem Śląskim i z pianistami Joanną Domańską i Hubertem Salwarowskim).

Poza działalnością artystyczną zajmuje się pedagogiką jako profesor w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach gdzie w latach 2005-2012 pełniła funkcję Kierownika Katedry Fortepianu. W gronie swoich uczniów i absolwentów posiada laureatów konkursów krajowych i zagranicznych (E. Kupiec, W. Stysz, B. Karaśkiewicz, M. Baczewska, J. Florczyk, P. Grelowski). Ma pod opieką dydaktyczną także uzdolnioną młodzież ze średniego szkolnictwa muzycznego. Jej uczennica Marta Czech ostatnio otrzymała II nagrody na Konkursie chopinowskim dla Dzieci w Jeleniej Górze oraz na Konkursie chopinowskim w Koninie. Poza tym uczestniczy w pracach jury wielu konkursów krajowych oraz prowadzi liczne konsultacje, kursy i warsztaty pianistyczne.

Jest odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.