Międzynarodowy Kurs Pianistyczny
  • English
  • Polish

profesorowie:

prof. Zbigniew RauboZBIGNIEW RAUBO - laureat Konkursu im F. Busoniego w Bolzano (1991), im F. Liszta w Utrechcie (1992)-jak dotąd jest jedynym polskim laureatem tego prestiżowego Konkursu- oraz Konkursu im K. Szymanowskiego w Łodzi (1987).

Ukończył z wyróżnieniem katowicką Akademię Muzyczną w klasie prof. Andrzeja Jasińskiego, którego następnie został asystentem. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora w macierzystej Uczelni.

Koncertował we wszystkich filharmoniach w kraju. W swoim repertuarze posiada ponad 30 utworów na fortepian z orkiestrą . Wśród jego ostatnio zrealizowanych dokonań artystycznych znajdują się m.in. występ z recitalem na Festiwalu Chopinowskim w Vancouver, Festiwalu „Poolse Meesters” w Belgii, jak też kursy mistrzowskie i koncert w ramach Festiwalu Campos do Jordao w Brazylii.

Dokonał szeregu nagrań dla krajowych i zagranicznych firm fonograficznych m.in. dla japońskich filii firm Deutsche Gramophon i RCA, International Music Corporation, firmy DUX i Żuk Records.

Jako kameralista miał możność współpracy estradowej z takimi zespołami jak Kwartety: Śląski, Wilanów i Camerata, jak również z tak wybitnymi solistami jak Bartłomiej Nizioł i Urszula Kryger.

Prowadzi aktywną działalność pedagogiczną, obok etatowej pracy w Akademii Muzycznej w Katowicach spotyka się z młodzieżą pianistyczną na licznych kursach, udziela się również konsultując szkolnictwo muzyczne niższych szczebli.

Brał udział w pracach Jury konkursów krajowych i zagranicznych m.in. w Ogólnopolskim Konkursie im. F. Chopina w Warszawie (2010) oraz Chopin Competition in Asia w Japonii (2011).

Wśród jego wychowanków można znaleźć laureatów konkursów muzycznych- im. Liszta we Wrocławiu, im. Liszta w Parmie, Ogólnopolskiego Konkursu im. Chopina w Warszawie, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku i innych.